Kommunfullmäktige torsdagen den 15 februari kl 19

Publicerad 8.2.2024 14:59

Kommunfullmäktige sammankommer torsdagen den 15 februari kl 19 vid kommungården

Ärendelista som bilaga

Enligt uppdrag, 

 

Magnus Sandberg
Kommundirektör