Kommunfullmäktige 19.1.2023

Publicerad 12.1.2023 15:04 | Uppdaterad 12.1.2023 17:02

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 19 januari kl. 19 vid kommungården

 

Enligt uppdrag

 

Magnus Sandberg
kommundirektör