Kallelse till kommunfullmäktige 14.11.2019

Publicerad 7.11.2019 16:28

Finströms kommunfullmäktige sammanträder den 14 november 2019 kl.19.00 på kommungården.

Här invid hittar ni föredragningslistan.

Publicerad 7.11.2019
Uppdaterad 7.11.2019