Invånarnämnden i Finström söker en Barnomsorgsledare

Publicerad 11.2.2021 14:50

Invånarnämnden i Finström lediganslår en 80 % deltidstjänst som barnomsorgsledare från och med 1.3.2021. Med möjlighet till tilläggsuppgifter 20 %.

Tjänsten är ordinarie, deltid 80 % eller heltid och med tillträde enligt överenskommelse.

Vid anställningen tillämpas prövotid om sex månader. Innan prövotidens utgång ska den valda ha avlagt godkänt prov i åländska barnomsorgs- och grundskolelagstiftning.

  1. Behörighetskrav är lämplig högskolexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå
  2. Godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning.

Landskapsregeringen ordnar utbildning och examenstillfällen under 2021. Tjänsteinnehavaren förutsätts ha avklarat examen inom 6 månader efter tjänsteförhållandes inledande.

Barnomsorg och grundskola är sedan 1.1.2021 under en gemensam förvaltning. Förvaltningen lyder under invånarnämnden och leds av en utbildningschef vars huvudman är Norra Ålands utbildningsdistrikt.

Barnomsorgsledaren är verksamhetschef för barnomsorgen i kommunen, leder och utvecklar verksamheten, i nära samverkan med utbildningschefen.  I kommunen finns tre daghem och ett gruppfamiljedaghem för barn under skolåldern.

Kommunen kan även ordna barnomsorg i familjedagvård.

Barnomsorgsledaren har budget- och personalansvar över området barnomsorg. I arbetet ingår beredning och föredragning.

Meriterande är tidigare erfarenhet av kommunal förvaltning, barnomsorg, förmanskap och ledning.

Personlig lämplighet är god samarbetsförmåga, positiv inställning och attityd i förändrings- och ledningsarbete.

Anställningsvillkor enligt AKTA avtalet.

Ansökan med CV och kopior av examen samt arbetsintyg riktas till Invånarnämnden i Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby eller kommungarden@finstrom.ax  senast 1.3.2021 kl. 15.00.

Frågor besvaras av utbildningschef Cecilia Johansson, tel: 018- 431225 eller e-post: cecilia.johansson@ghs.ax

 

Publicerad 11.2.2021
Uppdaterad 11.2.2021