Missbrukarvård

Du kan vända dig till Beroendemottagningen i Mariehamn, Styrmansg. 2 A, Nyfahlers, andra våningen, om du vill ha hjälp i frågor som rör missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar.

Servicen är avgiftsfri och personalen på Beroendemottagningen har tysnadsplikt.

Publicerad 26.11.2017
Uppdaterad 13.1.2020