Linnéagården

Linnéagården, beläget invid Rosengård har 6 pensionärslägenheter. Lägenheterna hyrs ut till pensionärer som är mantalsskrivna i Finströms kommun. Ett kriterium för att flytta till Linnéagården är enligt beslut av socialnämnden att lägenheterna i första hand skall ges till personer som i ganska stor utsträckning är i behov av hemservice.    

Inne i Linnéagården finns även 5 boenderum. Konceptet är: eget rum, gemensamt kök och allrum. Boendet är inte lämpligt för personer med fysiska handikapp eftersom utrymmena är trånga.    

Boendeplatser beviljas utgående från en bedömning av behovet

Det går bra att anmäla sitt behov av detta boende genom att ta kontakt med äldreomsorgsledare Jana Andersson.

Publicerad 21.1.2018
Uppdaterad 13.1.2020