Hemservice

Om du på grund av sjukdom, nedsatt funktionsförmåga eller någon annan orsak  behöver hjälp i hemmet kan du ansöka om hemservice. Hjälpen kan bl a bestå av grundvård, hjälp med måltider.

Målsättningen för Finströms kommun är att kunna erbjuda hemservice i kommunen för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet så länge som möjligt. Nästa steg är att erbjuda hemservice i kommunens pensionärslägenheter, stödboende eller omsorgsboende

Hemservicen bedöms utgående från vårdbehov. Personal från kommunens äldreomsorg gör ett hembesök och skriver en vård- och serviceplan som utgör grund för vårdbedömningen. Dina anhöriga kan vara med på mötet. Vård- och serviceplanen utgör sedan också grunden för hemservicens avgift.

 

Stödtjänster

Förutom hemservice kan man få hjälp med stödtjänster som t ex mat- och badservice eller klädvård.

Matservice innebär att du vardagar samt helg kan få en varm måltid som har tillagats på Rosengård hemkörd.

Alla stödtjänster beviljas utgående från omvårdnadsbehov.

Kontakta äldreomsorgsledaren för mer information. Det går också bra att kontakta äldreomsorgsledaren eller ansvariga vårdaren för att få hjälp med kontakt till personer och företag som utför städning i hemmen.

 

Hembesök det år du fyller 75 år

Personal från äldreomsorgen och från ÅHS erbjuder ett hembesök till dig det år du fyller 75 år. Besöket är i förebyggande syfte och kostnadsfritt.

Du får bl.a. information om vilka förmåner som kan sökas och tips om eventuella hjälpmedel som kan underlätta vardagen.

Publicerad 21.1.2018
Uppdaterad 13.1.2020