Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen

Färdtjänst enligt Socialvårdförordningen (SVF)

Färdtjänst är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga.
Kommunen stöder ekonomiskt taxiresor för personer som inte kan anlita kollektivtrafiken pga långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga.

Färdtjänstresor är avsedda för att underlätta t.ex. för att handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Färdtjänsten omfattar 30 enkelresor per år inom fasta Åland och Vårdö. Personer med en bruttoinkomst som understiger 1200 euro per månad (för gifta/sambo 1800 euro/månad) kan erhålla ytterligare 48 resor per år. Personen behöver då bifoga intyg över månatliga inkomster tillsammans med ansökan om färdtjänst. Socialhandledaren svarar på eventuella frågor.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt. Självrisken är minst 5 euro / resa eller 25 % av resekostnaderna om resans pris överstiger 20 euro. Kommunen betalar resten av kostnaden.

För att ansöka om färdtjänst behövs en ansökan samt ett läkarintyg. Dessa lämnas in till socialkansliet som sedan tar kontakt vid behov, samt handlägger ansökan.

Färdtjänstresor får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi eftersom dessa resor ersätts av folkpensionsanstalten (FPA).

 

INFORMATION TILL SAMTLIGA BRUKARE AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSFÖRORDNINGEN I FINSTRÖMS KOMMUN

Information om Kommunernas socialtjänst (KST)

Från och med den 01.01.2021 kommer all socialservice på Åland att sammanslås. Äldreomsorgen blir kvar i kommunen. Den nya organisationen heter Kommunernas socialtjänst (KST) och utgår från Mariehamn. KST kommer att handlägga all färdtjänst, dvs både enligt handikappservicelagen och enligt socialvårdslagen. Från och med januari benämns färdtjänst enligt socialvårdslagen som service som stöder rörligheten (Landskapslag (2020:12) om socialvård § 23).

Kommunerna på Åland har idag olika kriterier och olikt beviljat antal färdtjänstresor per månad, gällande de som är beviljade färdtjänst enligt socialvårdsförordningen. I KST kommer gemensamma riktlinjer att utformas så att alla på Åland som är beviljade färdtjänst enligt socialvårdsförordningen kommer att följa samma riktlinjer och därmed kan antalet beviljade färdtjänstresor per månad variera från vad de är idag.

 

Antal färdtjänstresor januari 2021 (färdtjänst enligt socialvårdsförordningen)

För januari 2021 är man i Finström beviljad 3 färdtjänstresor och det är i enlighet med Finströms kommuns riktlinjer. Detta eftersom det kommer att behövas en övergångsperiod för personalen i den nya organisationen (KST) att tillämpa de nya riktlinjerna. Enligt den information som vi erhållit från KST kommer detta att vara klart till den 01.02.2021.

 

Färdtjänstkort via Taksikuutio (tidigare Taksiliitto)

Flera av er som är beviljade färdtjänst enligt socialvårdsförordningen kommer att få nya färdtjänstkort innan det här årets är slut. Detta gäller personer som fick färdtjänstkortet i januari 2018. Färdtjänstkorten förnyas automatiskt efter att det använts i två år. De nya färdtjänstkorten kommer att skickas hem till de som berörs någon gång i november/december. Vi arbetar för att det på det nya färdtjänstkortet skall stå Kommunernas socialtjänst, inte Finströms kommun. Eventuellt går detta att lösa. Oberoende vad det står på färdtjänstkortet så kommer det att gå att använda också 2021. Observera att du kan använda ditt nuvarande färdtjänstkort fram till att du får ditt nya färdtjänstkort hemskickat. Du behöver inte vidta några åtgärder utan detta kommer att ske automatiskt.

 

Publicerad 21.1.2018
Uppdaterad 7.10.2020