Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen

Färdtjänst enligt Socialvårdförordningen (SVF)

Färdtjänst är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga.
Kommunen stöder ekonomiskt taxiresor för personer som inte kan anlita kollektivtrafiken pga långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga.

Färdtjänstresor är avsedda för att underlätta t.ex. för att handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Färdtjänsten omfattar 30 enkelresor per år inom fasta Åland och Vårdö. Personer med en bruttoinkomst som understiger 1200 euro per månad (för gifta/sambo 1800 euro/månad) kan erhålla ytterligare 48 resor per år. Personen behöver då bifoga intyg över månatliga inkomster tillsammans med ansökan om färdtjänst. Socialhandledaren svarar på eventuella frågor.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt. Självrisken är minst 5 euro / resa eller 25 % av resekostnaderna om resans pris överstiger 20 euro. Kommunen betalar resten av kostnaden.

För att ansöka om färdtjänst behövs en ansökan samt ett läkarintyg. Dessa lämnas in till socialkansliet som sedan tar kontakt vid behov, samt handlägger ansökan.

Färdtjänstresor får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi eftersom dessa resor ersätts av folkpensionsanstalten (FPA).

Publicerad 21.1.2018
Uppdaterad 6.2.2020