Färdtjänst

Färdtjänst enligt Socialvårdförordningen (SVF)

Färdtjänst är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga.
Kommunen stöder ekonomiskt taxiresor för personer som inte kan anlita kollektivtrafiken pga långvarig eller bestående nedsatt funktionsförmåga.

Färdtjänstresor är avsedda för att underlätta t.ex. för att handla, uträtta bankärenden eller besöka släkt och vänner.

Färdtjänsten omfattar 30 enkelresor per år inom fasta Åland och Vårdö.

Rätten till färdtjänst bedöms individuellt och biljetterna är personliga. Självrisken är minst 5 euro / resa eller 25 % av resekostnaderna om resans pris överstiger 20 euro. Kommunen betalar resten av kostnaden.

För att ansöka om färdtjänst behövs en ansökan samt ett läkarintyg. Dessa lämnas in till socialkansliet som sedan tar kontakt vid behov, samt handlägger ansökan.

Färdtjänstbiljetterna får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi eftersom dessa resor ersätts av folkpensionsanstalten (FPA).

Nytt elektroniskt system för färdtjänst fr.o.m 1 januari 2018

Fr.o.m. 1 januari 2018 tar kommunen i bruk ett nytt elektroniskt system för färdtjänst.

De som redan beviljats färdtjänst har fått ett informationsbrev hemskickat per post. I december 2017 får alla färdtjänstbrukare ett personligt plastkort dit färdtjänstresorna laddas automatiskt.
Det personliga plastkortet ersätter de tidigare biljetterna av papper.

Frågor kring detta besvaras av socialhandledaren på telefon 018-431 532 under dennes telefontid måndag-fredag kl 9.00-10.00.

Taxibolag har kontaktats och uppmanas att ansluta sig till det nya systemet.
Om något taxibolag är intresserat, men inte har kontaktats uppmanas ni att ta kontakt med socialhandledaren för mera information, se kontaktuppgifter ovan.

Publicerad 21.1.2018
Uppdaterad 21.1.2018