Faderskapserkännanden

Om ett barns föräldrar inte är gifta med varandra då barnet föds måste faderskapet fastställas. De flesta gör både erkännande av faderskap och skriver avtal om gemensam vårdnad redan på mödrarådgivningen innan barnets födelse.

I och med den nya faderskapslagen så är det i huvudsak endast i de oklara fallen som barnatillsyningsmannen gör en fadeskapsutredning.

Vart vänder du dig och hur går det till?

Fråga i första hand på mödrarådgivningen om du och din partner kan göra faderskapserkännande och avtal om gemensam vårdnad vid era besök där innan barnets födelse.

I andra hand kan erkännandet göras hos barnatillsyningsmannen också före barnets födelse, men då behöver du visa upp ett intyg över graviditeten.

Har ni gjort erkännandet och vårdnadsavtalet vid rådgivningen behöver ni inte dessutom besöka barnatillsyningsmannen.

Då ni gjort erkännandet/avtalen redan vid mödrarådgivningen så skickas handlingarna till kommunens barnatillsyningsman som sedan inväntar barnets födelse.

Magistraten meddelar sedan barnatillsyningsmannen om barnets födelse.

30 dagar efter barnets födelse gör barnatillsyningsmannen ett protokoll på utredningen som lämnas till magistraten som fastställer faderskapet. Under dessa 30 dagar kan erkännandet fortfarande återkallas eller bestridas.

Görs ett återkallande eller bestridande så är nästa steg att barnatillsyningsmannen påbörjar en faderskapsutredning.

Då domaren vid magistraten har fastställt faderskapet så meddelas detta till föräldrarna och till barnatillsyningsmannen.

Därefter kan barnatillsyningsmannen fastställa vårdnadsavtalet som sedan skickas till föräldrarna och till magistraten för registrering.

Frågor riktas till barnatillsyningsman Paulina Eklund.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 13.1.2020