Barn och familj

I familjelivets olika faser finns det många beslut som ska fattas och praktiska saker som behöver ordnas. Ibland uppstår situationer som är svåra att klara av på egen hand. Kommunen erbjuder stöd och hjälp när det gäller barn, ungdomar och familjerelationer.

Om du vill ha hjälp för ditt barn eller din familj kan du ta kontakt med personalen på socialkansliet.

Här kan du läsa om bl.a faderskapserkännande, vårdnad och umgänge, underhåll, familjearbete och barnskydd. Vår service är avgiftsfri.

Publicerad 24.11.2017
Uppdaterad 13.1.2020