Trafikomledningar med anledning av rondellbygget i Godby

Se bilaga för trafikomledningsinstruktioner med anledning av rondellbygget.

En tillfällig öppnas för trafik under torsdagen den 19 januari 2023.

Sundsvägen stängs 6 veckor från och med måndagen den 23:e januari 2023.

Se mer om projektet här på landskapsregeringens hemsida

Ni kan läsa om de olika trafikomläggningarna på den här sidorna: