Varning för eventuellt farligt hårda vindar över Åland onsdag 16/9 till torsdag 17/9

Ålands Landskapsalarmcentral på sin hemsida om eventuellt farligt hårda vindar:

Finlands meteorologiska institut varnar för mycket hårda vindar till havs och över land på Åland med början från onsdag eftermiddag. Vindens styrka verkar nå sin kulmen tidigt torsdag morgon och förmiddag. Medelvinden beräknas till mellan 25 och 30 m/s.

Myndigheterna uppmanar allmänheten att förbereda sig på det eventuellt hårda vädret och iaktta försiktighet. Vi ber er tänka på att det kan vara skäl att plocka undan lösa föremål som vinden lätt kan få tag i och att ni som fortfarande har båtar i sjön ser till att de är ordentligt förtöjda och ligger skyddat. All vistelse till sjöss bör helt undvikas. Om man skulle råka i sjönöd uppmanar vi de nödställda att i första hand kontakta sjöräddningscentralen på telefon 02 94 1000 alternativt via VHF-kanal 16.

Vid vindstyrkor som når de prognostiserade nivåerna bör man iaktta försiktighet om man vistas utomhus. De som vistas i trafiken under pågående storm uppmanas att vidta största försiktighet för att undvika olyckor med nedfallande träd eller personal som utför röjningsarbete.

Vi påminner er också om att bara ringa 112 i de fall ni behöver akut hjälp av räddningstjänst, ambulans, polis eller sjöräddning. Samtal gällande strömavbrott kan inte besvaras av Alarmcentralen och kan orsaka onödig belastning av nödnumret.

Myndigheterna följer läget noggrant och upprätthåller den beredskap som man bedömer att läget kräver. Vid behov kommer ytterligare information att ges via hemsidan www.kris.ax, radion, övriga medier och tillgängliga sociala medier.

Publicerad 16.9.2020
Uppdaterad 16.9.2020