Valresultat

Härmed tillkännagives att följande personer utsetts till ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige i Finström för åren 2020-2023

Publicerad 30.10.2019
Uppdaterad 20.12.2019