Vägarbete på Getavägen vid Påsa

Kommunen i samarbete med Schaktkompaniet AB kommer att inleda refugbygge vid infarten till det nya bostadsområdet Påsa på måndag den 28:e september om vädret tillåter.

Arbetet beräkas pågå under 2 veckors tid.

När man passerar området ombeds bilister att respektera arbete och hålla ner hastigheten. Bifogas en plan över arbetsområdet.

Publicerad 25.9.2020
Uppdaterad 25.9.2020