Täckmaterial för trädgård

Det ris och grenar som har flisats vid gamla hotelltomten finns tillgängligt som täckmaterial i trädgården.

Det är fritt att hämta från högen vid hotellet på bilsläp, lastning ombesörjs av er själva.

Kommunen tar ej ansvar för kvalité eller innehåll i materialet utan det är var och en som fört dit som ansvarar för att materialet är rent!

Publicerad 20.6.2022
Uppdaterad 20.6.2022