Störningar i vattenleveransen i norra Bamböle

På grund av reparationsarbete kommer det vara störningar i vattenleveransen i norra Bamböle under förmiddagen tisdagen den 27.9.2022

Vattnet kommer stängas av vid reparationsarbetet, arbetet påbörjas ca 10.00 och beräknas ta ca 2 timmar.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 26.9.2022
Uppdaterad 27.9.2022