Störningar i vattenleveransen idag onsdag

Under dagen idag vattentrycket vara borta stund vid på grund av felsökning arbeten på ledningsnätet mot Bamböle.

Vi beklagar de besvär det kan medföra.

Publicerad 24.3.2021
Uppdaterad 24.3.2021