Störningar i vattenleveransen i Ämnäs - avslutat

På grund av en läcka invid Ämnäs pumphus kommer det vara störningar i vattenleveransen i Ämnäs under eftermiddagen.

Vattnet kommer stängas av vid reparationsarbetet, arbetet påbörjas ca 14.00.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 9.9.2022
Uppdaterad 9.9.2022