Störningar i vattenleveransen

Vattenavstängning i PÅSA, Godby, onsdagen den 22:a maj.

Meddelande till vattenabonnenter i västra och södra Godby samt Ämnes, vattnet stängs av 22:a maj mellan kl 08:30 - 11:00 på grund av omkopplingsarbete på vattenledningen.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 20.5.2019
Uppdaterad 20.5.2019