Sommarinfo från Byggnadsinspektionen

Samhällsnämnden håller sitt sista möte före sommaren 28.6.2022.

Bygglovshandlingar som ska behandlas före sommaren ska vara inlämnade senast 15.6.2022.

Byggnadsinspektören har semester 1.7-2.8.2022.

För brådskande ärenden kontaktas växeln på Tel: 018 43150 eller på E-post: kommungarden@finstrom.ax

Endast bygganmälningar handläggs under denna tid.

Publicerad 1.6.2022
Uppdaterad 1.6.2022