Socialvården på Åland samordnas

Delar av sociala servicen inom kommunen överförs från årsskiftet till KST (tidigare omsorgsförbundet). Servicen som överförs från kommunerna till KST omfattar all socialvård exklusive barnomsorg och äldreomsorg. Ni kan läsa mer i bilagan intill.

Publicerad 26.11.2020
Uppdaterad 7.1.2021