Snöplogning 2023/2024

Kommunen har beslutat att från snöplogningssäsong hösten 2023 inte längre upphandla snöplogning för privata vägar och har i sina avtal prioritet för plogarna att ploga kommunala vägar och gator samt kommunens fastigheter. Detta för att säkerställa framkomlighet för så många som möjligt tillräckligt tidigt på morgonen.

HÄR kan du läsa mer om snöplogning. 

Plogning av privata vägar och infarter 

Områdesindelning