Skogsgallringar i Godby 2021

Kommunen kommer under hösten att gallra skog vid Sandbol och runt industriområdet med målsättning att skapa betesmark i lövängskaraktär.

Arbetet kommer att genomföras först genom manuell gallring av undervegetation och sedan med skogsmaskiner. Riset kommer att köras tillsammans med viket.

Målsättningen är i förlängningen att uppföra permanenta stängsel på delar av områdena.

Omfattningen kan ni se på bifogad karta, ambitionen är att lämna bullerskyddande gröna korridorer i kanten av gallringsytorna.

 

För frågor eller synpunkter kan ni vända er till teknisk chef, Aron Lundström. Tel 018-431515.

Publicerad 11.8.2021
Uppdaterad 11.8.2021