Pågående vägarbete på Skolvägen under Juni månad

Vägarbeten pågår på Skolvägen under Juni månad. Vägen breddas och vägtrummor byts vilket kommer innebära begränsningar i framkomlighet och omledning av trafik.

Publicerad 15.6.2022
Uppdaterad 15.6.2022