Ombyggnad av parkering på kommunkansliet

Från den 12:e november och 2 veckor framåt kommer vi att bygga om parkeringen vid kommunkansliet på Skolvägen. Under den här tiden hänvisar vi besökare till parkering på asfaltsplanen bakom kommunkansliet. I intilliggande bilaga ser ni en karta till den nya parkeringsytan.

 

Publicerad 12.11.2019
Uppdaterad 2.12.2019