Nybyggnad av avfartsfil och rondell i Godby centrum

Den 16 januari inleder Ålands landskapsregering arbetet med att bygga en cirkulationsplats (rondell) i korsningsområdet mellan Getavägen, Godbyvägen och von Knorringsvägen i Godby samt en avfartsfil från Sundsvägen till Getavägen.

Information i form av ett trafikmeddelande från Ålands landskapsregering som bilaga