Naturinventeringar runt Godby träsk

Wetlands International kommer idag den 25:e april att inventera våtmarken kring Godby träsk för framtida förbättringsåtgärder.

Personal från Wetlands kommer att behöva röra sig runt tomterna vid Godby träsk under en begränsad tidsperiod. Arbetet kommer att innebära att man behöver röra sig till viss del på tomter, men personalen kommer att visa hänsyn och vara diskreta i sitt arbete.

Vi hoppas att ni som boende och markägare har överseende med kartläggningsarbetet.

Publicerad 25.4.2019
Uppdaterad 25.4.2019