Meddelande om vattenavstängning

Abonnenter i östra Godby och Strömsängarna

På grund av arbeten på huvudvattenledningen så kommer vattnet att stängas av:

  • 5 juli 2024 kl. 10.00 – 13.00

Tiderna är ungefärliga och kan ändras utan ytterligare meddelande.

Innan vattnet stängs av

  • Tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten.
  • Se till att alla vattenkranar är stängda.
  • Stäng av disk- och tvättmaskiner.

När vattnet släpps på igen

  • Om vattnet är missfärgat, låt det rinna tills det blir helt klart. 
  • Missfärgat vatten är inte farligt. Vattnet blir grå-vitt då det blandas med luft.
  • Om en Leakomatic finns installerad kan den behöva återställas efter en vattenavstängning!

Tack!

Våra ledningsarbeten syftar till att trygga en säker leverans av dricksvatten.

Kontakt

Journummer: 0457 342 5215