Meddelande om störningar i vattenförsörjningen

Ålands vatten meddelar att i samband med ett arbete på huvudvattenledningen natten mot söndagen den 6 december 2020  kl. 00.00 – 06.00 kommer vattentrycket i Finström och Geta att vara lägre än normalt.

– Vi uppmanar att hushålla med den begränsade tillgången till vatten och att tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas.

Mer information finner ni på Ålands vattens hemsida.

Publicerad 30.11.2020
Uppdaterad 30.11.2020