Meddelande gällande avfallsfakturor

Det har kommit till vår kännedom att vissa personer fått dubbla avfallsfakturor.

Detta beror på vissa fel i våra register och att vi i år på grund av bemanning inte kunnat gjort manuella kontroller i samma utsträckning utan förlitat oss i större grad på kundregistret för avfall.

De fel vi har konstaterat är att vissa bostadsbolag får faktura både till bolaget och enskilda boende, och ni ska såklart enbart betala en avgift och får gärna kontrollera detta och höra av er till oss om ni är drabbade så korrigerar vi registret.

Ni når oss på kommunaltekniska@finstrom.ax eller +358 18 431527

Publicerad 21.5.2021
Uppdaterad 21.5.2021