Lagtings och kommunalval 20 oktober 2019

M E D D E L A N D E
från kommunala centralvalnämnden i Finström i enlighet med 52 § vallagen för Åland (2019:45).
Med detta meddelas att lagtings- och kommunalval förrättas i Finströms kommun söndagen den 20 oktober 2019 kl. 9.00-20.00.
Kommunen är indelad i röstningsområden med vallokaler enligt följande:
Röstningsområde                                    Vallokal
001 Markusböle                                       Breidablick
002 Godby                                               Finströms bibliotek
På röstkortet ser du vilken vallokal du ska rösta i på valdagen; Breidablick eller Finströms bibliotek.
Finström 10 oktober 2019,
Kommunala centralvalnämnden i Finström

Marine Holm-Johansson, ordförande                          Carolina Frisk, sekreterare

Publicerad 10.10.2019
Uppdaterad 10.10.2019