Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge stänger kommungården i Godby för obokade besök mellan den 22:a februari till 5:e mars. Ni når tjänstemännen på e-post och telefon som vanligt.

Invånarnämnden i Finström söker en Barnomsorgsledare

Invånarnämnden i Finström lediganslår en 80 % deltidstjänst som barnomsorgsledare från och med 1.3.2021. Med möjlighet till tilläggsuppgifter 20 %.

Tjänsten är ordinarie, deltid 80 % eller heltid och med tillträde enligt överenskommelse.

Vid anställningen tillämpas prövotid om sex månader. Innan prövotidens utgång ska den valda ha avlagt godkänt prov i åländska barnomsorgs- och grundskolelagstiftning.

  1. Behörighetskrav är lämplig högskolexamen eller motsvarande tidigare examen på institutnivå
  2. Godkänt prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning.

Landskapsregeringen ordnar utbildning och examenstillfällen under 2021. Tjänsteinnehavaren förutsätts ha avklarat examen inom 6 månader efter tjänsteförhållandes inledande.

Barnomsorg och grundskola är sedan 1.1.2021 under en gemensam förvaltning. Förvaltningen lyder under invånarnämnden och leds av en utbildningschef vars huvudman är Norra Ålands utbildnings-distrikt.

Barnomsorgsledaren är verksamhetschef för barnomsorgen i kommunen, leder och utvecklar verksamheten, i nära samverkan med utbildningschefen.  I kommunen finns tre daghem och ett gruppfamiljedaghem för barn under skolåldern.

Kommunen kan även ordna barnomsorg i familjedagvård.

Barnomsorgsledaren har budget- och personalansvar över området barnomsorg. I arbetet ingår beredning och föredragning.

 

Meriterande är tidigare erfarenhet av kommunal förvaltning, barnomsorg, förmanskap och ledning.

Personlig lämplighet är god samarbetsförmåga, positiv inställning och attityd i förändrings- och ledningsarbete.

Anställningsvillkor enligt AKTA avtalet.

Ansökan med CV och kopior av examen samt arbetsintyg riktas till Invånarnämnden i Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 Godby eller kommungarden@finstrom.ax  senast 1.3.2021 kl. 15.00.

 

Frågor besvaras av utbildningschef Cecilia Johansson, tel: 018- 431225 eller e-post: cecilia.johansson@ghs.ax

Publicerad 23.2.2021
Uppdaterad 23.2.2021