Ingen röstning via internet!

För dig som är bosatt utanför Åland återstår nu att antingen rösta per brev eller komma till Åland under förtidsröstningen (5-15.10) eller på valdagen 20.10.2019.

Om du vill brevrösta och din hemkommun är Finström, kontakta omedelbart tel: 431527 eller kommungarden@finstrom.ax

Publicerad 9.10.2019
Uppdaterad 9.10.2019