Information om COVID-19 (Coronaviruset) 

Regeringen har utlyst undantagsförhållande och de åtgärder de beslutat om träder ikraft onsdagen den 18 mars. Här publicerar vilöpande information om hur situationen påverkar kommunens verksamhet och service till allmänheten. 

Som ett direkt resultat av undantagsförhållandet kommer kommunens skola, bibliotek, Ålands idrottscenter och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, och övrig dagverksamhet för äldre att stängas från och med den 18:e mars. Dessutom förbjuds besök till äldreboenden.

Det primära syftet med att införa dessa åtgärder är skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för att stävja smittspridningen och sakta in utbredningen av smittan. Alla medborgare ska sträva till att minska den sociala interaktionen och vara aktsam gällande hygien och allmänna säkerhetsanvisningar.

Information ges vartefter bland annat via vår hemsida, Landskapsregeringens hemsida och Statsrådets hemsida.

Kommunens åtgärder och inställda evenemang 

Kultur- och fritid 

Från och med 1 juni öppnas biblioteken igen för allmänheten. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas, avstånd mellan människor hålls och genom anvisningar gällande host- och handhygien.

Ålands Idrottscenter och övriga idrottsanläggningar öppnar upp igen från och med den 1 juni. 

Äldreomsorgen 

Till följd av undantagstillståndet förbjuds besök på Rosengård. Ring och rådfråga personalen på Rosengård om ni funderar över något som rör er anhörig, tel 42620 

Dagverksamheten stängs från och med 18.3.2020. 

Hemservicen fortsätter med sina klientbesök. 

Barnomsorgen 

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Från och med den 14 maj upphör rekommendationen att barn inom barnomsorgen om möjligt ska stanna hemma. Det här innebär att rättighet till barnomsorg styrs enligt barnomsorgslagen igen. För att kunna planera verksamheten och behovet av personal önskar vi att alla meddelar sitt barns närvaro med minst en veckas framförhållning.
Vårdnadshavare uppmanas följa med informationen på kommunens hemsida. 

Grundskolorna 

Från och med onsdagen den 18 mars inleds distansundervisning via Microsoft Teams för Källbo skola, GHS genomför sin distansutbildning via Showbie. Elever inom åk 1-3 erbjuds från och med måndagen den 23:e mars undervisning i skolan, enligt myndighetsbeslut taget den 20 mars, men uppmanas fortsättningsvis att studera från distans. Vårdnadshavare ska hålla sig uppdaterade via kommunikationsplattformen Wilma för frågor och instruktioner.

Socialkansliet 

Socialkansliet är öppet för nödvändiga bokade besök samt nåbara per telefon 018-431 530, 018-431 532 eller 018-431 534 också utanför telefontid. Eventuella frågor besvaras per telefon. I kommunhusets foajé finns en kunddator där man kostnadsfritt kan printa ut blanketter och dokument för t.ex. utkomststödsansökan. Kunddatorn kan användas under kommunhusets öppethållningstider (kl. 9-15) eller enligt överenskommelse med socialkansliets personal.

Lantbrukskansliet

Lantbrukskansliet är öppet för nödvändiga bokade besök, samt nåbara per telefon 018 431540 och e-post lanbruksstod@finstrom.ax.

Avfallhantering

Avfallshanteringen fungerar som normalt på Saltviks returdepå.

Övriga verksamheter 

Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Undvik helst besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.  

Fastighetsservicen kommer enbart att göra nödvändiga reparationsarbeten och anpassa besökstider för att minimera fysisk kontakt. 

Info till kommunens personal 

Är du anställd vid Finströms kommun får du information i första hand via din förman. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda. Som anställd kan, du som har,  logga in till din e-post hemifrån. 

Råd och riktlinjer 

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går kommunen inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande. 

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via 018- 535313 

Frågor gällande aktuellt undantagstillstånd besvaras av Ålands landskapsergering på telefon 25 572 och 25 573.

Aktuellt för Åland uppdateras på Landskapsregeringens hemsida.  

 

Sidan uppdateras fortlöpande, senaste uppdatering 20.3.2020 kl. 17:30

Publicerad 16.3.2020
Uppdaterad 2.6.2020