Information om COVID-19 (Coronaviruset) 

Regeringen har utlyst undantagsförhållande och de åtgärder de beslutat om träder ikraft onsdagen den 18 mars. Här publicerar vilöpande information om hur situationen påverkar kommunens verksamhet och service till allmänheten. 

Som ett direkt resultat av undantagsförhållandet kommer kommunens skola, bibliotek, Ålands idrottscenter och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, och övrig dagverksamhet för äldre att stängas från och med den 18:e mars. Dessutom förbjuds besök till äldreboenden.

Det primära syftet med att införa dessa åtgärder är skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna görs för att stävja smittspridningen och sakta in utbredningen av smittan. Alla medborgare ska sträva till att minska den sociala interaktionen och vara aktsam gällande hygien och allmänna säkerhetsanvisningar.

Information ges vartefter bland annat via vår hemsida, Landskapsregeringens hemsida och Statsrådets hemsida.

Kommunens åtgärder och inställda evenemang 

Kultur- och fritid 

Biblioteket stängs och kulturens offentliga evenemang ställs in tillsvidare. Finströms bibliotek är dagligen bemannat mitt i dagen även om det är stängt för allmänheten. Under rådande omständigheter kan vi inte garantera tidpunkter eftersom personalen tar ut semestrar och kan också behövas på andra håll i kommunens tjänst. Men, man kan ta kontakt med biblioteket på e-post: biblioteket@finstrom.ax, tel 41470 eller via Face Book och messenger.
Reservationer som gjorts eller görs under stängningstiden kommer att behandlas som vanligt, men när ni får besked om att boken kan hämtas så kontakta biblioteket för att komma överens om tid för avhämtning.
Vi aktiverar också "Boken kommer tjänster" för kommunens äldre o personer i riskgrupper, de kan få bokleveranser hem om man kontaktar biblioteket och kommer med önskemål.

Bibliotekets bokinkast för återlämning av böcker kommer vara öppet dygnet runt. Stadsbiblioteket ökar också tillgången på E-medier: fram till sista april kan du som har lånekort och PIN-kod låna två e-böcker per vecka (text och ljud) samt låna tre filmer. Läs mer om bibliotekets e-tjänster här

Ålands Idrottscenter och övriga idrottsanläggningar stängs från och med onsdagen den 18 mars. 

Äldreomsorgen 

Till följd av undantagstillståndet förbjuds besök på Rosengård. Ring och rådfråga personalen på Rosengård om ni funderar över något som rör er anhörig, tel 42620 

Dagverksamheten stängs från och med 18.3.2020. 

Hemservicen fortsätter med sina klientbesök. 

Barnomsorgen 

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Rekommendationerna från regeringen är att de som har möjlighet ändå ska sköta sina barn hemma.  
Vårdnadshavare uppmanas följa med informationen på kommunens hemsida. 

Grundskolorna 

Från och med onsdagen den 18 mars inleds distansundervisning via Microsoft Teams för Källbo skola, GHS genomför sin distansutbildning via Showbie. Elever inom åk 1-3 erbjuds från och med måndagen den 23:e mars undervisning i skolan, enligt myndighetsbeslut taget den 20 mars, men uppmanas fortsättningsvis att studera från distans. Vårdnadshavare ska hålla sig uppdaterade via kommunikationsplattformen Wilma för frågor och instruktioner.

Socialkansliet 

Socialkansliet är öppet för nödvändiga bokade besök samt nåbara per telefon 018-431 530, 018-431 532 eller 018-431 534 också utanför telefontid. Eventuella frågor besvaras  per telefon. I kommunhusets foajé kommer en kunddator att finnas där man kan printa ut blanketter och dokument för t.ex. utkomststödsansökan.

Lantbrukskansliet

Lantbrukskansliet är öppet för nödvändiga bokade besök, samt nåbara per telefon 018 431540 och e-post lanbruksstod@finstrom.ax.

Avfallhantering

Under rådande förhållanden håller returdepån i Saltvik öppet enbart onsdagar 18-20.

Övriga verksamheter 

Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Undvik helst besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.  

Fastighetsservicen kommer enbart att göra nödvändiga reparationsarbeten och anpassa besökstider för att minimera fysisk kontakt. 

Info till kommunens personal 

Är du anställd vid Finströms kommun får du information i första hand via din förman. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda. Som anställd kan, du som har,  logga in till din e-post hemifrån. 

Råd och riktlinjer 

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går kommunen inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande. 

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via 018- 535313 

Frågor gällande aktuellt undantagstillstånd besvaras av Ålands landskapsergering på telefon 25 572 och 25 573.

Aktuellt för Åland uppdateras på Landskapsregeringens hemsida.  

 

Sidan uppdateras fortlöpande, senaste uppdatering 20.3.2020 kl. 17:30

Publicerad 16.3.2020
Uppdaterad 20.3.2020