Det finländska statsrådet har sedan i måndag 15 juni upphävt det av corona orsakade...