Information om COVID-19 (Coronaviruset) 

Tidigare undantagstillstånd med anledning av corona-pandemin har nu hävts, liksom flertalet av de restriktioner som varit i kraft under pandemin

Information ges vartefter bland annat här via kommunens hemsida, på Landskapsregeringens hemsida och Statsrådets hemsida.

Allmänt gäller fortsatt försiktighet och god handhygien, att hålla sig hemma vid förkylningssymtom samt att undvika onödig fysisk närkontakt.

Kultur- och fritid 

Biblioteket håller öppet som vanligt. Var och en ansvarar för att hålla avstånd mellan människor och iakta anvisningar gällande host- och handhygien.

Ungdomsgården i Godby håller öppet som vanligt. Ålands Idrottscenter och övriga idrottsanläggningar hålls öppna.

Äldreomsorgen 

Till följd av undantagstillståndet rekommenderas vissa försiktighetsåtgärder vid besök. Ring och rådfråga personalen på Rosengård om ni funderar över något som rör besök eller er anhörig, tel 42620 

Barnomsorgen 

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. För att minska risken för smittspridning inom barnomsorgen fortsätter vi vårt arbete i enlighet med gällande rekommendationer.

Vi följer med den aktuella situationen och vidtar åtgärder då nya direktiv kommer.

Grundskolorna 

Skolorna hålls öppna och eleverna närundervisas.

Vårdnadshavare bör hålla sig uppdaterade för frågor och instruktioner.

Lantbrukskansliet

Lantbrukskansliet är öppet för bokade besök, samt nåbara per telefon 018 431540 och e-post lanbruksstod@finstrom.ax.

Avfallhantering

Avfallshanteringen fungerar som normalt på Saltviks returdepå.

Övriga verksamheter 

Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Centralförvaltningens personal finns på plats, men undvik gärna besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.  

Info till kommunens personal 

Är du anställd vid Finströms kommun får du information i första hand via din förman. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda.

Råd och riktlinjer 

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras vartefter så går kommunen inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande. 

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona-telefon som nås via 018- 535313 

Frågor gällande aktuellt undantagstillstånd besvaras av Ålands landskapsregering på telefon 25 572 och 25 573.

Aktuellt för Åland uppdateras på Landskapsregeringens hemsida.  

Sidan uppdateras fortlöpande, senaste uppdatering 14.9.2020 kl.18:30

Publicerad 14.9.2021
Uppdaterad 28.9.2021