Information om COVID-19 (Coronaviruset) 

Regeringen utlyste i mitten av mars undantagsförhållande i hela landet, varvid beredskapslagar trädde i kraft. I mitten av juni upphävdes själva undantagstillståndet, men en del restriktioner, direktiv och begränsande bestämmelser gäller fortsättningsvis. Här publicerar vi löpande information om hur situationen påverkar kommunens verksamhet och service till allmänheten. 

Som ett direkt resultat av undantagsförhållandet hölls kommunens skola, bibliotek, Ålands idrottscenter och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, och övrig dagverksamhet för äldre stängda. Dessutom förbjöds besök till äldreboenden.

Det primära syftet med att införa dessa åtgärder var skydda befolkningen och trygga samhällets funktion. Åtgärderna gjordes för att stävja smittspridningen och sakta in utbredningen av smittan. Alla medborgare ska fortsatt sträva till att minska den sociala interaktionen och vara aktsam gällande hygien och allmänna säkerhetsanvisningar.

Information ges vartefter bland annat via vår hemsida, Landskapsregeringens hemsida och Statsrådets hemsida.

Kommunens åtgärder och inställda evenemang 

Kultur- och fritid 

Från och med 1 juni öppnades biblioteken igen för allmänheten. Säkerheten tryggas genom att antalet besökare begränsas, avstånd mellan människor hålls och genom anvisningar gällande host- och handhygien.

Ålands Idrottscenter och övriga idrottsanläggningar hålls öppna igen sedan den 1 juni. 

Äldreomsorgen 

Till följd av undantagstillståndet förbjöds besök på Rosengård. Det formella besöksförbudet gäller inte längre, men vissa försiktighetskrav gäller vid besök. Ring och rådfråga personalen på Rosengård om ni funderar över något som rör besök eller er anhörig, tel 42620 

Barnomsorgen 

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Sedan mitten av maj upphörde rekommendationen att barn inom barnomsorgen om möjligt ska stanna hemma. Vårdnadshavare uppmanas följa med informationen på kommunens hemsida. 

Grundskolorna 

Under våren gällde distansundervisning via Microsoft Teams för Källbo skola, GHS genomförde sin distansutbildning via Showbie. Under terminens sista veckor hölls åter undervisning på plats i skolorna. Utgångspunkten är att skolorna ska hållas öppna och eleverna ska kunna närundervisas från höstterminens start.

Vårdnadshavare bör hålla sig uppdaterade för frågor och instruktioner.

Socialkansliet 

Socialkansliet är öppet för bokade besök och nåbara per telefon 018-431 530, 018-431 532 eller 018-431 534 också utanför telefontid. Eventuella frågor besvaras per telefon. I kommunhusets foajé finns en kunddator där man kostnadsfritt kan printa ut blanketter och dokument för t.ex. utkomststödsansökan. Kunddatorn kan användas under kommunhusets öppethållningstider eller enligt överenskommelse med socialkansliets personal.

Lantbrukskansliet

Lantbrukskansliet är öppet för bokade besök, samt nåbara per telefon 018 431540 och e-post lanbruksstod@finstrom.ax.

Avfallhantering

Avfallshanteringen fungerar som normalt på Saltviks returdepå.

Övriga verksamheter 

Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. Undvik gärna besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post.  

Info till kommunens personal 

Är du anställd vid Finströms kommun får du information i första hand via din förman. Vi sänder också e-postmeddelanden för sådan information som behöver nå ut snabbt till våra anställda. Som anställd kan, du som har,  logga in till din e-post hemifrån. 

Råd och riktlinjer 

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras vartefter så går kommunen inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande. 

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via 018- 535313 

Frågor gällande aktuellt undantagstillstånd besvaras av Ålands landskapsregering på telefon 25 572 och 25 573.

Aktuellt för Åland uppdateras på Landskapsregeringens hemsida.  

Sidan uppdateras fortlöpande, senaste uppdatering 18.6.2020 kl. 11:30

 

 

 

Publicerad 16.3.2020
Uppdaterad 18.6.2020