Finströms kommun lediganslår en anställning som administratör för löneräkning i tills vidare...