Förtidsrösta per brev

Den som på grund av vistelse utanför landskapet eller som till följd av sjukdom, funktionsnedsättning inte kan rösta på valdagen eller vid ett allmänt förhandsröstningsställe (5-15.10) kan anhålla om att få förtidsrösta per brev.

Beställningsblankett för brevröstning finns på www.finstrom.ax  samt www.val.ax och genom kontakt med centralvalnämnden i Finström, per telefon 431527 eller kommungarden@finstrom.ax

Publicerad 9.10.2019
Uppdaterad 9.10.2019