Folkhälsanhus i Godby

Folkhälsan på Åland genomför i samarbete med Finströms kommun en undersökning kring intresset för ett Folkhälsanhus i Godby.

Läs mer och svara på frågorna genom att klicka på bifogad länk.

 

Länken: https://folkhalsan.fi/husigodby/

Publicerad 4.8.2020
Uppdaterad 4.8.2020