Fjärrvärmeavbrott

Fjärrvärmeavbrott

Avbrott i fjärrvärmeleveransen på grund av reparationsarbete.   

 

Lördag den 2 mars kl.08.00 – 10.00

Under ett avbrott påverkas värmen och varmvattnet.

 

  • När vi bryter fjärrvärmeleveransen finns det fortfarande kallvatten.
  • Under ett kortare avbrott påverkas inte temperaturen i huset alltför mycket. Tänk dock på att inte ha öppna fönster och dörrar mer än nödvändigt.

Du kan med största sannolikhet använda din disk- och/eller tvättmaskin, då de oftast har eget uppvärmningssystem för vatten och inte påverkas av ett eventuellt avbrott.

Publicerad 25.2.2019
Uppdaterad 25.2.2019