Finströms kommun söker sommarjobbare 2023!

Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15–17 år bosatta i kommunen. Lista på arbetsplatser och tjänster finns som bilaga. 
Det finns även en tjänst som fastighetsskötare för dig över 18 år, se bilaga. 

Ansökan sänds till kommungarden@finstrom.ax eller per post till Kommungården, Skolvägen 2, 22140 Godby.
Märk ansökan med den enhet du söker till. Ansökningstiden är 2.3-3.4.2023