Byggnadsinspektionens sommaröppethållning

Samhällsnämnden håller sitt sista möte före sommaruppehållet den 29:e juni 2021. Handlingarna till detta skall vara inne senast 22:a juni för att hinna beredas.

Byggnadsinspektören kommer ha semester mellan den 5:e juli till och med den 30:e juli. Under denna tid handläggs bygganmälningar (se mer info här) men inte bygglov. Planera gärna så attt synerna kan förättas före eller efter den här perioden.

Under stängning är fortfarande kommunens växel öppen på 018-43150.

Publicerad 17.6.2021
Uppdaterad 21.6.2021