Brand- och räddningsnämnden informerar om eldning

Eldningsförbud

Inom tätort är enbart eldning i godkända eldstäder (värmepannor, grillar och dyl) godkänt.

På internet kan du enkelt kontrollera om eldningsförbud råder:

http://webapps.alarmcentralen.ax/varning.php

Landskapsalarmcentralen kan lämna information på tel. 19000.

Eldning av avfall

För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det förbjudet att elda avfall, utomhus eller i värmepanna.

Utan miljötillstånd eller -granskning får du utanför tätort dock elda:

 • torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
 • obehandlat virke
 • halm (inom jordbruket)
 • mindre mängder tidningspapper,
 • wellpapp och papp i värmepanna 

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus eller i din värmepanna.

Eldning av gräs och ris

Våren på antågande och för många förknippar man rydjandet med eldning av ris och fjolårsgräs.

Innan du påbörjar eldning av gräs;

 • Förbered dig, utse lämplig plats, håll avstånd till byggnader.
 • Beakta väder och vindförhållanden, risken är störst på eftermiddagen då solen torkat upp det fuktiga gräset och vinden då tilltagit.
 • Elda aldrig ensam och elda små ytor åt gången.
 • Vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt.
 • Ha en telefon tillgänglig om du behöver slå larm.
 • Använd lämplig klädsel.
 • Den som tänder har ansvar, platsen lämnas inte obevakad förrän det är helt släckt!!

Trevlig fortsättning på våren,

Räddningschef                

Lennart Johansson         

lennart.johansson@jomala.ax          

tel 329 132                                                           

Brandinspektör

Thomas Mattsson

thomas.mattsson@jomala.ax

tel 329 175

Publicerad 15.4.2019
Uppdaterad 18.4.2019