Bidrag till ensamföretagare

Bidrag till ensamföretagare

Om ditt företag har hamnat i en tillfälligt svår situation på grund av coronaviruset kan du som ensamföretagare ansöka om ekonomiskt stöd från staten, via kommunen i samarbete med Ålands kommunförbund. Sista ansökningsdag är 30 september 2020.

Villkoret för att få understöd är att ensamföretagarens ekonomi och omsättning har försvagats efter den 16 mars 2020 på grund av coronavirusepidemin och att företagaren anses ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet.

Ålands kommunförbund samordnar hanteringen av ensamföretagarstödet. Mer information och länk till e-formuläret för ansökan hittar du här. Frågor riktas till kommunförbundets handläggare, e-post stod@kommun.ax.

Publicerad 3.6.2020
Uppdaterad 4.11.2020