Besiktning av fjärrvärmenät imorgon den 19:e maj

Då vi upplever ett läckage ur fjärrvärmenätet så kommer vi göra en drönarflygning med värmekamera för att se om vi uppräcker något avvikande. Flygningen kommer att ske torsdagen den 19:e maj under morgonen.

Ni får även gärna kontrollera era värmeväxlare för både funktion och läckage från dom.

Publicerad 18.5.2022
Uppdaterad 18.5.2022