Begränsad öppethållning på returdepån

På grund av stormen har Saltviks returdepå inte ännu återfått ström. Detta medför att man inför begränsad öppethållning måndag 13.30-16.00 och fredag 13.30-16.00.

Ris från röjningsarbeten i samband med stormen kan lämnas vid kommunens lager, längst in till höger på planen innan bakre slänten.

Publicerad 11.1.2019
Uppdaterad 23.1.2019