Kommunkansliet håller stängt för obokade besök

På grund av rådande smittläge rekommenderas att alla besök till kommunen bokas. Tjänstemännen  finns tillgängliga på e-post och telefon som vanligt.

Barnomsorgs- och fritidshemstaxa 2021

Kommunfullmäktige har den 24.09.2020 fastställt barnomsorgs- samt fritidshemstaxan som gäller fr.o.m. 01.01.2021.

Förändringar i taxan är att förundervisning omfattande halvtid blir avgiftsfri, för de förundervisningsbarn som har plats omfattande 80 % blir avgiften 30 % och för de förundervisningsbarn som har heltid blir avgiften som en halvtidsavgift.

Fritidshemsavgiften motsvarar en halvtidsplats inom barnomsorgen.

Publicerad 30.9.2020
Uppdaterad 30.9.2020