BARNOMSORG FRÅN HÖSTEN 2019

Veckorna 10-11 (04.03-17.03.2019) håller vi en samlad ansökningsperiod för barnomsorg från hösten. Plats kan sökas till gruppfamiljedaghemmet och daghemmen för barn som inte har plats inom barnomsorgen eller om man önskar byta plats.

Ansökningsblanketter finns vid gruppfamiljedaghemmet, daghemmen samt socialkansliet och ansökningarna kan lämnas in till dessa ställen. Man kan även skriva ut blanketten från kommunens hemsida, https://www.finstrom.ax/blanketter/barnomsorg-ansokan-om-barnomsorgsplats

Har du frågor? Kontakta gärna barnomsorgsledaren, tfn 43 1533 eller per e-post: maria.grondahl@finstrom.ax

Publicerad 26.2.2019
Uppdaterad 26.2.2019