Avbrott i vattenleveransen på Hjärtogränd samt Bergvägen i Godby idag 21.5

På grund av reparation av en vattenläcka kommer vattnet vara avstängt för abonnenter på Hjärtogränd samt Bergvägen i Godby idag fredag 21.5 mellan kl 08:30 och 12:00.

Uppdatering 12:00: PPå grund av svårigheter att få tag i ledningen kommer arbetet att dra ut på tiden. Planerat färdigställande är till kl 17:00.

Vi beklagar de besvär det här kan medföra.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 21.5.2021
Uppdaterad 21.5.2021