Avbrott i vattenleveransen i Mangelbo - avslutat

Det har uppstått en vattenläcka i samband med ledningsarbeten på vattenledningen mot Mangelbo. Personal är på plats.

Samtidigt installeras en tryckförhöjningsstation, vilket leder till att arbetena kan dra ut längre i tid än vanligt. Vattnet beräknas vara återställt under dagen.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Försörjningen var återställd kl 14:30

Publicerad 16.11.2020
Uppdaterad 18.11.2020