Avbrott i vattenleveransen i hela Godby samt Ämnäs natten den 6-7 juli

Vattenavstängning i PÅSA, Godby, natten mellan den 6-7 juli.

Meddelande till vattenabonnenter i Godby och Ämnäs, vattnet stängs av 6-7:e juli mellan kl 23 - 06:00 på grund av omkopplingsarbete på huvudvattenledningen.

Detta gäller vid samtliga vattenavstängningar: Betrakta alltid ledningarna som trycksatta under hela avstängningstiden, vilket innebär att du inte ska lämna kranar öppna eller utföra egna arbeten på ledningar. Tänk på att vattnet kortvarigt kan vara missfärgat efter en avstängning. Observera att tidsangivelserna är ungefärliga och kan ändras utan särskilt meddelande.

Publicerad 2.7.2019
Uppdaterad 4.7.2019